Nasz profil na Facebooku

Oferta dla klientów indywidualnych

EMERYTURY I RENTY

 • zastępstwo w postępowaniach przed organami rentowymi i emerytalnymi;
 • skarżenie decyzji i prowadzenie spraw sądowych w zakresie rent i emerytur;
 • opinie i porady prawne w zakresie ubezpieczeń społecznych;

OCHRONA KONSUMENTÓW

 • ocena zasadności roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, sprzedaży konsumenckiej;
 • reprezentacja w sporach z przedsiębiorcami;

SPADKI

 • porady prawne dotyczące prawa spadkowego;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących spadków;

PRACA

 • reprezentacja w sporach sądowych z pracodawcami;
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych dotyczących świadczenia usług;

ODSZKODOWANIA

 • reprezentacja klientów w sprawach dotyczących odszkodowań;

DOMY I MIESZKANIA:

 • pomoc prawna i reprezentacja w urzędach oraz sądach administracyjnych w sprawach dot. uzyskania pozwolenia na budowę, ustalenia warunków zabudowy;
 • sporządzanie i opiniowanie umów dotyczących najmu, dzierżawy, kupna i sprzedaży nieruchomości;
 • zastępstwo w sprawach sądowych dotyczących nieruchomości ( o zapłatę czynszu, eksmisje, podział nieruchomości, zasiedzenie, postępowania wieczystoksięgowe);

STOSUNKI RODZINNE

 • dochodzenie alimentów;
 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy dot. stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi;

KREDYTY I POŻYCZKI

 • opiniowanie i negocjowanie umów kredytowych i pożyczkowych;
 • reprezentacja podczas negocjacji z kredytodawcą lub pożyczkodawcą;

SPORY SĄDOWE

 • zastępstwo w postępowaniach sądowych;