Nasz profil na Facebooku

O kancelarii

Właścicielem i założycielem Kancelarii jest Jakub Stempski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 r. ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a także kurs Diploma in an Introduction to English and European Union Law organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Biegle włada językiem angielskim.

Jakub Stempski zdobywał doświadczenie w wiodących poznańskich kancelariach prawnych i dziale prawnym jednej z największych firm działających w Poznaniu. Prowadził również konwersatoria w szkole wyższej dla studentów kierunku administracja oraz jest autorem szeregu publikacji.

Kancelaria prowadzi działalność w Poznaniu oraz Rogoźnie. Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych jak i klientów indywidualnych. Kancelaria oferuje obsługę prawną we wszystkich dziedzinach prawa, natomiast główne obszary specjalizacji Kancelarii to spory sądowe, prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, windykacja należności, prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo administracyjne, prawa konsumentów, nieruchomości .

Kancelaria współpracuje z notariuszami, adwokatami, doradcami finansowymi, doradcami podatkowymi oraz rzeczoznawcami.

Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo swoim klientom. Wysokość polisy OC dla każdej sprawy wynosi 100.000,00 euro.

Usługi Kancelarii realizowane są z najwyższą starannością, poszanowaniem zasad etyki i uwzględnieniem interesów naszych klientów.