Nasz profil na Facebooku

Cennik

Cena usługi Kancelarii uzależniona jest od stopnia złożoności sprawy i wymaganego zaangażowania czasu pracy i środków. Wynagrodzenie ustalane jest w umowie indywidualnie z każdym klientem.

Cena pojedynczej porady prawnej zaczyna się od 100 zł brutto. W przypadku dłuższej współpracy Kancelaria oferuje następujące formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe, w oparciu o czas pracy przeznaczony na daną sprawę, w przypadku rozliczania się według stawki godzinowej cena wynosi 200,00 zł brutto za godzinę pracy;
  • wynagrodzenie zadaniowe ustalone z góry za daną czynność, np. sporządzenie umowy lub opinii prawnej czy rejestracji spółki;
  • przedsiębiorcom Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną w zamian za zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie;

Cena za usługi Kancelarii nie obejmuje wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem sprawy, tj. opłat sądowych, opłat skarbowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych lub kosztów dojazdu do sądu mającego siedzibę poza Poznaniem lub Obornikami. Koszty te są pokrywane przez klienta oddzielnie.